Ostatnia aktualizacja / Last update: 24.12.2017
  • • •   Od 10 lutego 2018 przebudowa ul. Cechowej. Tymczsowa zmiana trasy linii 133 i 904. Zawieszona linia 469. Linie zastępcze 707 i 733.   • • •   Od 01 lutego 2018 przebudowa skrzyżowania Rydla/Radzikowskiego. Tymczsowa zmiana trasy linii 140   • • •   Od 29 lipca 2017 przebudowa torowiska na ul. Igołomskiej. Tymczsowa zmiana tras linii 10 i 21   • • •   Uwaga! Aktualizacja Mapy Komunikacyjnej Krakowa następuje jedynie dla zmian długookresowych. Schematy sieci nie uwzględniają zmian remontowych   • • •   http://kmkrakow.atlaskolejowy.net - jest częścią serwisu © Atlas Kolejowy Polski i Czech • Atlas Drah Polska a České republiky   • • •  
Rocznik 2018


Nr 1 (66) 2018 [3240]


Nr 2 (67) 2018 [0]
Rocznik 2017


Nr 1 (63) 2017 [950]


Nr 2 (64) 2017 [562]


Nr 3 (65) 2017 [539]
Rocznik 2016


Nr 1 (59) 2016 [933]


Nr 2 (60) 2016 [591]


Nr 3 (61) 2016 [714]


Nr 4 (62) 2016 [789]
Rocznik 2015


Nr 1 (55) 2015 [2199]


Nr 2 (56) 2015 [329]


Nr 3 (57) 2015 [1217]


Nr 4 (58) 2015 [465]
Rocznik 2014


Nr 1 (51) 2014 [1548]


Nr 2 (52) 2014 [2132]


Nr 3 (53) 2014 [1338]


Nr 4 (54) 2014 [1243]
Rocznik 2013


Nr 1 (47) 2013 [1023]


Nr 2 (48) 2013 [1117]


Nr 3 (49) 2013 [348]


Nr 4 (50) 2013 [1341]
Rocznik 2012


Nr 1 (43) 2012 [1020]


Nr 2 (44) 2012 [963]


Nr 3 (45) 2012 [980]


Nr 4 (46) 2012 [988]
Rocznik 2011


Nr 1 (39) 2011 [991]


Nr 2 (40) 2011 [999]


Nr 3 (41) 2011 [1000]


Nr 4 (42) 2011 [1066]
Rocznik 2010


Nr 1 (35) 2010 [913]


Nr 2 (36) 2010 [896]


Nr 3 (37) 2010 [1043]


Nr 4 (38) 2010 [933]
Rocznik 2009


Nr 1 (31) 2009 [367]


Nr 2 (32) 2009 [319]


Nr 3 (33) 2009 [343]


Nr 4 (34) 2009 [926]
Rocznik 2008


Nr 1 (27) 2008 [888]


Nr 2 (28) 2008 [938]


Nr 3 (29) 2008 [952]


Nr 4 (30) 2008 [1031]
Rocznik 2007


Nr 1 (23) 2007 [1084]


Nr 2 (24) 2007 [985]


Nr 3 (25) 2007 [940]


Nr 4 (26) 2007 [939]
Rocznik 2006


Nr 1 (19) 2006 [884]


Nr 2 (20) 2006 [961]


Nr 3 (21) 2006 [1452]


Nr 4 (22) 2006 [938]
Rocznik 2005


Nr 1 (15) 2005 [947]


Nr 2 (16) 2005 [975]


Nr 3 (17) 2005 [915]


Nr 4 (18) 2005 [982]
Rocznik 2003
Rocznik 2004


Nr 1 (12) 2003 [887]


Nr 2 (13) 2003 [936]


Nr 1 (14) 2004 [948]
Rocznik 2002


Nr 1 (8) 2002 [944]


Nr 2 (9) 2002 [336]


Nr 3 (10) 2002 [884]


Nr 4 (11) 2002 [885]
Rocznik 2001


Nr 1 (5) 2001 [1118]


Nr 2 (6) 2001 [912]


Nr 3 (7) 2001 [418]
Rocznik 1999
Rocznik 2000


Nr 1 (1) 1999 [1169]


Nr 1 (2) 2000 [917]


Nr 2 (3) 2000 [359]


Nr 3 (4) 2000 [942]
Aktualizacja: 14.02.2018 - 21:15:51 - wersja: - Copyright © 2007-2018 Atlas Kolejowy Polski i Czech • Atlas Drah Polska a České republiky
Mapy prawem chronione. Naśladownictwo zastrzeżone - Hubert Waguła
Nieuciążliwą korespondencję można kierować na adres: hubert.wagula(at)gmail.com - On-Line: 16 (325275 / 28 / 2)