Ostatnia aktualizacja / Last update: 09.11.2017
  • • •   Od 9 grudnia 2017 otwarcie dla tramwajów ul. Basztowej   • • •   Od 1 grudnia 2017 uruchimienie nowych linii nocnych aglomeracyjnych 917 do Górnej Wsi i 937 do Owczar   • • •   Od 29 lipca 2017 przebudowa torowiska na ul. Igołomskiej. Tymczsowa zmiana trasy linii 10 i 21   • • •   11 czerwca 2017 remont ul. Basztowej. Tymczasowe zmiany tras linii autobusowych   • • •   Od 16 kwietnia 2016 tymczasowe skrócenie tras linii 143, 243, 301 do Dworca w Płaszowie   • • •   Uwaga! Aktualizacja Mapy Komunikacyjnej Krakowa następuje jedynie dla zmian długookresowych. Schematy sieci nie uwzględniają zmian remontowych   • • •   http://kmkrakow.atlaskolejowy.net - jest częścią serwisu © Atlas Kolejowy Polski i Czech • Atlas Polských a Českých Drah   • • •  
Rocznik 2017


Nr 1 (63) 2017 [837]


Nr 2 (64) 2017 [477]


Nr 3 (65) 2017 [430]


Nr 4 (66) 2017 [0]
Rocznik 2016


Nr 1 (59) 2016 [869]


Nr 2 (60) 2016 [534]


Nr 3 (61) 2016 [653]


Nr 4 (62) 2016 [711]
Rocznik 2015


Nr 1 (55) 2015 [2145]


Nr 2 (56) 2015 [271]


Nr 3 (57) 2015 [1152]


Nr 4 (58) 2015 [410]
Rocznik 2014


Nr 1 (51) 2014 [1488]


Nr 2 (52) 2014 [2074]


Nr 3 (53) 2014 [1277]


Nr 4 (54) 2014 [1190]
Rocznik 2013


Nr 1 (47) 2013 [967]


Nr 2 (48) 2013 [1056]


Nr 3 (49) 2013 [291]


Nr 4 (50) 2013 [1294]
Rocznik 2012


Nr 1 (43) 2012 [961]


Nr 2 (44) 2012 [911]


Nr 3 (45) 2012 [934]


Nr 4 (46) 2012 [941]
Rocznik 2011


Nr 1 (39) 2011 [944]


Nr 2 (40) 2011 [953]


Nr 3 (41) 2011 [957]


Nr 4 (42) 2011 [1016]
Rocznik 2010


Nr 1 (35) 2010 [867]


Nr 2 (36) 2010 [851]


Nr 3 (37) 2010 [997]


Nr 4 (38) 2010 [889]
Rocznik 2009


Nr 1 (31) 2009 [321]


Nr 2 (32) 2009 [280]


Nr 3 (33) 2009 [298]


Nr 4 (34) 2009 [873]
Rocznik 2008


Nr 1 (27) 2008 [848]


Nr 2 (28) 2008 [887]


Nr 3 (29) 2008 [911]


Nr 4 (30) 2008 [975]
Rocznik 2007


Nr 1 (23) 2007 [1022]


Nr 2 (24) 2007 [943]


Nr 3 (25) 2007 [899]


Nr 4 (26) 2007 [893]
Rocznik 2006


Nr 1 (19) 2006 [841]


Nr 2 (20) 2006 [913]


Nr 3 (21) 2006 [1404]


Nr 4 (22) 2006 [894]
Rocznik 2005


Nr 1 (15) 2005 [906]


Nr 2 (16) 2005 [926]


Nr 3 (17) 2005 [870]


Nr 4 (18) 2005 [921]
Rocznik 2003
Rocznik 2004


Nr 1 (12) 2003 [844]


Nr 2 (13) 2003 [893]


Nr 1 (14) 2004 [897]
Rocznik 2002


Nr 1 (8) 2002 [897]


Nr 2 (9) 2002 [287]


Nr 3 (10) 2002 [837]


Nr 4 (11) 2002 [845]
Rocznik 2001


Nr 1 (5) 2001 [1061]


Nr 2 (6) 2001 [861]


Nr 3 (7) 2001 [372]
Rocznik 1999
Rocznik 2000


Nr 1 (1) 1999 [1116]


Nr 1 (2) 2000 [866]


Nr 2 (3) 2000 [317]


Nr 3 (4) 2000 [899]