Ważna od / Valid as of / Gültig ab / Platnost od 09.12.2017
  • • •   Od 9 grudnia 2017 otwarcie dla tramwajów ul. Basztowej   • • •   Od 1 grudnia 2017 uruchimienie nowych linii nocnych aglomeracyjnych 917 do Górnej Wsi i 937 do Owczar   • • •   Od 29 lipca 2017 przebudowa torowiska na ul. Igołomskiej. Tymczsowa zmiana trasy linii 10 i 21   • • •   11 czerwca 2017 remont ul. Basztowej. Tymczasowe zmiany tras linii autobusowych   • • •   Od 16 kwietnia 2016 tymczasowe skrócenie tras linii 143, 243, 301 do Dworca w Płaszowie   • • •   Uwaga! Aktualizacja Mapy Komunikacyjnej Krakowa następuje jedynie dla zmian długookresowych. Schematy sieci nie uwzględniają zmian remontowych   • • •   http://kmkrakow.atlaskolejowy.net - jest częścią serwisu © Atlas Kolejowy Polski i Czech • Atlas Polských a Českých Drah   • • •  
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2017 - 12:27:54 - wersja: 14.3 - Copyright © 2007- Atlas Kolejowy Polski i Czech • Atlas Polských a Českých Drah
Mapy prawem chronione. Naśladownictwo zastrzeżone - Hubert Waguła
Nieuciążliwą korespondencję można kierować na adres: hubert.wagula(at)gmail.com - On-Line: 18 (1130056 / 599 / 556)